VCD011

swkw mlyr kotlw

Epic of Maler Kotla

h`ly dw dIvwn Halle Da Dewaan

kvI jIvn isMG jI

Aqy jQw

Kavi Jeewan Singh Ji

and Jatha

 

 

 

VCD012

muhoON mMgIAW murwdW pwvy

Muhoan Mangian Murada Pavey

h`ly dw dIvwn Halle Da Dewaan

Sri Bhaini Sahib 1994 Hola

sRI BYxI swihb 1994 hOlw

jQydwr sUbw inrMjn isMG jI

(k`kVW vwly)

 

Jathedar Suba Naranjan Singh Ji

(Kakran Wale)

 

 

 

VCD013

siqgurU pRqwp isMG jI

Satguru Partap Singh Ji

h`ly dw dIvwn Halle Da Dewaan

jQydwr igAwn isMG jI

(vIroky vwly) Aqy jQw

Jathedar Gian Singh Ji

(Veeroke Wale) 

& Jatha

 

 

 

VCD014

Bgq pRihlwd

Bhagat Prahalad

h`ly dw dIvwn Halle Da Dewaan

jQydwr igAwn isMG jI

(vIroky vwly) Aqy jQw

 

Jathedar Gian Singh Ji

(Veeroke Wale) & Jatha

 

 

VCD015

 

 

 

VCD016

sRI siqgurU jgjIq isMG jI mhwrwj

dy pivqR aupdyS

Discourse by

His Holiness

Sri Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj

 

VCD017

sRI siqgurU jgjIq isMG jI mhwrwj

dy pivqR aupdyS

Discourse by

His Holiness

Sri Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj

 

VCD018

sRI siqgurU jgjIq isMG jI mhwrwj

dy pivqR aupdyS

Discourse by

His Holiness

Sri Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj

 

VCD019

sRI siqgurU jgjIq isMG jI mhwrwj

dy pivqR aupdyS

Discourse by

His Holiness

Sri Satguru Jagjit Singh Ji Maharaj

 

VCD020

byAMq pwiqSwh 

Beant Patshah

 

[Home] [CDs] [DVDs] [Updesh] [MP3s] [BluRay] [Info] [News] [E-Lib]